KODEKS ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ KS KUŹNIA USTROŃ

 1. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego kodeksu.
 2. Zawodnik powinien godnie i z szacunkiem reprezentować klub sportowy,
  dbać o sprzęt, w którym trenuje w trakcie prowadzonych zajęć,
  jak również po ich zakończeniu.
 3. Zawodnik powinien przychodzić na zajęcia przygotowany i zawsze punktualnie.
 4. Zawodnik pomaga trenerowi w rozstawianiu sprzętu sportowego przed, jak
  i w trakcie zajęć.
 5. Zawodnik wykonuje tylko i wyłącznie polecania prowadzącego zajęcia.
 6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, które mają miejsce w trakcie trwających zajęć należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 7. W trakcie wyznaczonych przerw należy uzupełniać płyny.
 8. W czasie zajęć od zawodnika wymaga się pełnego zaangażowania, sumienności
  i dyscypliny.
 9. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 10. Trenerzy są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje oraz pomoc – są do dyspozycji zawodników, rodziców i opiekunów.
 11. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz, bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
 12. Zawodnik ma obowiązek powiadomienia trenera o ewentualnej swojej nieobecności na zajęciach z wyprzedzeniem.