W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. KS Kuźnia Ustroń ul. Sportowa 5, Ustroń przetwarza dane osobowe członków w związku z przynależnością do Akademii Piłki Nożnej KS Kuźnia Ustroń.
 2. Administratorem danych osobowych jest Trener Koordynator, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, Administrację, Księgowość i sztab szkoleniowy.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez KS Kuźnia Ustroń dane osobowe członków Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń oraz kandydatów na członków Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń albo z wystąpieniem z Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem maila klubowego  – kuznia.ustron@beskidzkapilka.pl
 4. Podane dane osobowe:
  1. w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do Akademii Piłkarskiej KS Kuźnia Ustroń, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do złożonych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Akademię Piłkarską KS Kuźnia Ustroń dotyczących danego członka danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Zarząd KS Kuźnia Ustroń